Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony

Oferujemy kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nasz kurs ma na celu dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do skutecznego wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia.

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek, co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu.

Zarezerwuj termin. Zapisz się na kurs już teraz!

Kursy i szkolenia Unitrez

Zapraszamy Cię do zapoznania się z naszymi kursami, skontaktowania się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji i rejestracji. Dołącz do grona profesjonalnych pracowników ochrony fizycznej i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś. 

Nazwa firmy: Unitrez – Agencja Ochrony
Osoba odpowiedzialna za szkolenia: Zdzisław Sadowski
Telefon: +48 886 558 677 / +48 607 031 782
E-mail: szkolenia@unitrez.pl
Strona internetowa: www.unitrez.com

 

Poniżej przedstawiamy obszary, na które skupiamy się w naszej ofercie kursu:

Aktualny stan prawny:

 • Zapoznanie uczestników z istotnymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony osób i mienia, w tym ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o broni i amunicji.
 • Omówienie uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w tym z uwzględnieniem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.
 • Wyjaśnienie odpowiedzialności karnej i cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony.

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej:

 • Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i pomocy przedlekarskiej.
 • Zapoznanie uczestników z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia osób objętych ochroną.

Wyszkolenie strzeleckie:

 • Praktyczne szkolenie z zakresu strzelectwa, obejmujące techniki celowania, obsługę broni palnej oraz kontrole bezpieczeństwa.
 • Wykonywanie strzelań praktycznych, które umożliwiają doskonalenie umiejętności strzeleckich.

Samoobrona i techniki interwencyjne:

 • Zapoznanie z różnymi metodami samoobrony i technikami interwencyjnymi.
 • Nauka skutecznego reagowania na sytuacje konfliktowe, unikanie zagrożeń oraz skuteczne stosowanie technik interwencyjnych.

Znajomość przepisów prawa:

 • Przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej istotnych przepisów prawnych związanych z ochroną osób i mienia.
 • Omówienie praw i obowiązków pracowników ochrony fizycznej, z uwzględnieniem aktualnych zmian legislacyjnych.

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony:

Nasi instruktorzy to doświadczeni praktycy, posiadający szeroką wiedzę w zakresie samoobrony, taktyki, technik interwencji, strzelectwa, prawa i ratownictwa. Po zakończeniu kursu, uczestnicy otrzymują oficjalne zaświadczenie potwierdzające ich przygotowanie teoretyczne i praktyczne w wymienionych obszarach.

Zapraszamy wszystkich kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do skorzystania z naszej oferty kursu doskonalącego. Dzięki naszemu profesjonalnemu podejściu i kompleksowemu programowi szkolenia, zyskają Państwo niezbędną wiedzę i umiejętności, podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa osób i mienia, których jesteście odpowiedzialni za ochronę.

Dla kogo kurs pracownika ochrony fizycznej:

Charakter pracy kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej obejmuje różne obszary, takie jak:

 • Ochrona fizyczna: Pracownik ochrony może wykonywać czynności bezpośredniej ochrony fizycznej, zarówno w trybie stałym, jak i doraźnym. Może to obejmować dozór sygnałów przesyłanych i przetwarzanych w systemach alarmowych oraz konwojowanie wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

 • Ochrona osób: Kwalifikowany pracownik ochrony może być odpowiedzialny za ochronę osób, wykonując zadania związane z bezpośrednią ochroną osób, nadzorowaniem pracowników ochrony oraz działaniami z użyciem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

 • Nadzór i kontrola: Kwalifikowany pracownik ochrony może nadzorować i kontrolować pracę pracowników ochrony fizycznej, którzy nie posiadają wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Może również być odpowiedzialny za opracowanie planów ochrony i organizację oraz kierowanie zespołami pracowników ochrony fizycznej.

 • Uprawnienia: Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma szereg uprawnień, które umożliwiają mu skuteczną ochronę osób i mienia. Może ustalać uprawnienia do przebywania na obszarach chronionych, legitymować osoby, wezwać do opuszczenia obszaru chronionego, a w przypadku zagrożenia bezpośredniego życia lub zdrowia lub mienia, może użyć środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.

 

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej:

Aby uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, należy przejść przez określoną procedurę, która obejmuje następujące kroki:

 1. Ukończenie kursu: Konieczne jest pomyślne ukończenie kursu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Nasz kurs zapewnia kompleksowe szkolenie z zakresu ochrony osób i mienia, wyszkolenia strzeleckiego oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony fizycznej.

 2. Badania lekarskie i psychologiczne: Należy przejść badania lekarskie i psychologiczne w celu potwierdzenia zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Konieczne jest uzyskanie odpowiednich orzeczeń lekarskich.

 3. Wniosek i opłata skarbowa: Następnie należy złożyć pisemny wniosek do komendanta wojewódzkiego Policji o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Wraz z wnioskiem należy uiścić opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia o wpisie.

Dowiedz się więcej o kursie: Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i mienia Unitrez

Dowiedz się więcej o usługach i kursach
Unitrez - Agencja Ochrony

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację.