Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony

Oferujemy kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nasz kurs ma na celu dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do skutecznego wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia.

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek, co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu.

Zarezerwuj termin. Zapisz się na kurs już teraz!

Kursy i szkolenia Unitrez

Zapraszamy Cię do zapoznania się z naszymi kursami, skontaktowania się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji i rejestracji. Dołącz do grona profesjonalnych pracowników ochrony fizycznej i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś. 

Nazwa firmy: Unitrez – Agencja Ochrony
Osoba odpowiedzialna za szkolenia: 
Telefon: +48 607 151 087
E-mail: szkolenia@unitrez.pl
Strona internetowa: www.unitrez.com

Zainteresowany? Wyślij zgłoszenie, oddzwonimy!​​​

  Podaj dane kontaktowe:

  Wybierz preferowane godziny kontaktu:

  Zaznacz zgody formalne:  Poniżej przedstawiamy obszary, na które skupiamy się w naszej ofercie kursu:

  Aktualny stan prawny:

  • Zapoznanie uczestników z istotnymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony osób i mienia, w tym ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o broni i amunicji.
  • Omówienie uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w tym z uwzględnieniem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.
  • Wyjaśnienie odpowiedzialności karnej i cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony.

  Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej:

  • Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i pomocy przedlekarskiej.
  • Zapoznanie uczestników z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia osób objętych ochroną.

  Wyszkolenie strzeleckie:

  • Praktyczne szkolenie z zakresu strzelectwa, obejmujące techniki celowania, obsługę broni palnej oraz kontrole bezpieczeństwa.
  • Wykonywanie strzelań praktycznych, które umożliwiają doskonalenie umiejętności strzeleckich.

  Samoobrona i techniki interwencyjne:

  • Zapoznanie z różnymi metodami samoobrony i technikami interwencyjnymi.
  • Nauka skutecznego reagowania na sytuacje konfliktowe, unikanie zagrożeń oraz skuteczne stosowanie technik interwencyjnych.

  Znajomość przepisów prawa:

  • Przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej istotnych przepisów prawnych związanych z ochroną osób i mienia.
  • Omówienie praw i obowiązków pracowników ochrony fizycznej, z uwzględnieniem aktualnych zmian legislacyjnych.

  Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony:

  Nasi instruktorzy to doświadczeni praktycy, posiadający szeroką wiedzę w zakresie samoobrony, taktyki, technik interwencji, strzelectwa, prawa i ratownictwa. Po zakończeniu kursu, uczestnicy otrzymują oficjalne zaświadczenie potwierdzające ich przygotowanie teoretyczne i praktyczne w wymienionych obszarach.

  Zapraszamy wszystkich kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do skorzystania z naszej oferty kursu doskonalącego. Dzięki naszemu profesjonalnemu podejściu i kompleksowemu programowi szkolenia, zyskają Państwo niezbędną wiedzę i umiejętności, podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa osób i mienia, których jesteście odpowiedzialni za ochronę.

  Dla kogo kurs pracownika ochrony fizycznej:

  Charakter pracy kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej obejmuje różne obszary, takie jak:

  • Ochrona fizyczna: Pracownik ochrony może wykonywać czynności bezpośredniej ochrony fizycznej, zarówno w trybie stałym, jak i doraźnym. Może to obejmować dozór sygnałów przesyłanych i przetwarzanych w systemach alarmowych oraz konwojowanie wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

  • Ochrona osób: Kwalifikowany pracownik ochrony może być odpowiedzialny za ochronę osób, wykonując zadania związane z bezpośrednią ochroną osób, nadzorowaniem pracowników ochrony oraz działaniami z użyciem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

  • Nadzór i kontrola: Kwalifikowany pracownik ochrony może nadzorować i kontrolować pracę pracowników ochrony fizycznej, którzy nie posiadają wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Może również być odpowiedzialny za opracowanie planów ochrony i organizację oraz kierowanie zespołami pracowników ochrony fizycznej.

  • Uprawnienia: Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma szereg uprawnień, które umożliwiają mu skuteczną ochronę osób i mienia. Może ustalać uprawnienia do przebywania na obszarach chronionych, legitymować osoby, wezwać do opuszczenia obszaru chronionego, a w przypadku zagrożenia bezpośredniego życia lub zdrowia lub mienia, może użyć środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.

   

  Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej:

  Aby uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, należy przejść przez określoną procedurę, która obejmuje następujące kroki:

  1. Ukończenie kursu: Konieczne jest pomyślne ukończenie kursu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Nasz kurs zapewnia kompleksowe szkolenie z zakresu ochrony osób i mienia, wyszkolenia strzeleckiego oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony fizycznej.

  2. Badania lekarskie i psychologiczne: Należy przejść badania lekarskie i psychologiczne w celu potwierdzenia zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Konieczne jest uzyskanie odpowiednich orzeczeń lekarskich.

  3. Wniosek i opłata skarbowa: Następnie należy złożyć pisemny wniosek do komendanta wojewódzkiego Policji o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Wraz z wnioskiem należy uiścić opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia o wpisie.

  Dowiedz się więcej o kursie: Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i mienia Unitrez

  Dowiedz się więcej o usługach i kursach
  Unitrez - Agencja Ochrony

  Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację.