Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Monitoring Obiektów

Połączenie systemu alarmowego i monitoringu obiektu to jedno z najskuteczniejszych zabezpieczeń przed włamaniem czy pożarem. Nie bez znaczenia jest także to, że jest to w miarę ekonomiczne rozwiązanie zapewniające tanią ochronę mienia.

Jak działa monitoring?

W przypadku zadziałania systemu alarmowego lokalna stacja monitorowania otrzymuje informację o alarmie.
Wtedy operator stacji monitorowania podejmuje decyzję o wysłaniu patrolu interwencyjnego.
Patrol zwykle w czasie od 5 do 15 minut dojeżdża do monitorowanego obiektu w celu weryfikacji alarmu, zabezpieczenia obiektu lub mienia ujęcia i ewentualnego zatrzymania sprawcy.

Monitoring obiektów to połączenie dwóch elementów tworzących jedno z najskuteczniejszych zabezpieczeń przed włamaniem, napadem, pożarem lub innym zagrożeniem. W podstawowym zakresie działania monitoring obiektów opiera się na połączeniu systemu alarmowego wraz z usługą monitorowania obiektu realizowaną przez Agencję Ochrony Unitrez.

Usługa monitoringu realizowana jest poprzez stałe monitorowanie wszelkich sygnałów przesyłanych z obiektu, a co za tym idzie systemu alarmowego i systemu monitoringu na nim zainstalowanego. Taki sygnał może być przesyłany poprzez:

 • zintegrowany system kamer i czujników ruchu,
 • system czujników i detektorów, np. ruchu,
 • zabezpieczenia antywłamaniowe,
 • system antynapadowy (pilot, kod wprowadzony na klawiaturze systemu alarmowego),
 • powiadomienie telefoniczne o zagrożeniu,
 • aplikację antynapadową, aplikację mobilną, zainstalowaną na telefonie komórkowym.

W chwili wykrycia zagrożenia za pomocą czujników, detektorów czy systemu kamer, do centrum monitorowania przesyłany jest sygnał alarmowy. Na podstawie przesłanych informacji o zdarzeniu, np. nagraniu video, pracownik centrum monitorowania podejmuje dalsze działanie mające na celu ochronę mienia lub osób. Może np. wysłać patrol interwencyjny lub w zależności od zainstalowanego systemu alarmowego i monitoringu u Klienta, uruchomić alarm, użyć systemu połączenia głosowego.

Weryfikacja zgłoszenia, ochrona mienia​

Najczęściej po właściwej selekcji przesłanych zgłoszeń i analizie zagrożenia, przyczyny wywołania alarmu, wysyłany jest patrol interwencyjny. Pozostaje on w ciągłej gotowości do pracy przez 24h na dobę. Patrol interwencyjny składający sie z wyszkolonych pracowników ochrony reaguje zwykle w czasie od 5 do 15 minut, dojeżdżając na teren monitorowanego obiektu. W kolejnych krokach podejmuje się weryfikacji zgłoszonego alarmu, a w miarę potrzeby zabezpieczenia obiektu lub mienia, podjęcia się jego ochrony, ujęcia i zatrzymania sprawcy, a także wezwania stosownych służb ratunkowych. Działanie usługi monitoringu może być dodatkowo wspierane mechanizmem videoanalityki, która następnie podlega dozorowi w ramach usługi wideoweryfikacji. Co za tym idzie wchodzi w skład kompleksowego monitoringu obiektów realizowanego przez Agencję Ochrony Unitrez.

Monitoring obiektów - korzyści​

Do najważniejszych korzyści płynących z usługi monitoringu obiektów należą m.in.:

 • całodobowy dozór centrum monitoringu, stała ochrona obiektu,
 • możliwość podjęcia natychmiastowej reakcji patrolu interwencyjnego lub służb bez konieczności angażowania w to Klienta,
 • stały monitoring obiektów w ramach działań prewencyjnych,
 • eliminowanie awarii systemu zabezpieczeń,
 • wprowadzenie elementów identyfikacji wizualnej na terenie chronionego obiektu, np. widocznego systemu monitoringu wizyjnego oraz tablic informacyjnych,
 • obniżenie kosztów ochrony obiektu, poprzez wprowadzenie elektronicznego dozoru realizowanego bezpośrednio przez firmę zewnętrzną, tj. agencję ochrony.

Jak łatwo zapewnić sobie bezpieczeństwo?

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację.