Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Wideoweryfikacja

Wideoweryfikacja to usługa weryfikacja wykrytej aktywności na chronionym przez Unutrez Agencja Ochrony mieniu klienta. Korzystając z systemu kamery i czujników ruchu lub zaawansowanemu systemowi kamer z aktywną videoanalityką, pracownicy centrum monitoringu przyjmują a następnie analizują zgłoszenia o podejrzanej aktywności. Na podstawie przeprowadzonej ocenie zagrożenia, jak również sprawdzeniu każdorazowo otrzymanego sygnału o aktywności, podejmujemy stosowne do sytuacji i możliwości systemu zabezpieczeń działania, np. wezwanie patrolu interwencyjnego, uruchomienie systemu ostrzeżenia głosowego, włączenie alarmu lub wezwanie odpowiednich służb ratunkowych.

Przeczytaj w bazie wiedzy Unitrez:

Usługa widoeweryfikacji realizowana jest po stronie agencji ochrony Unitrez. Świadczona jest ona w oparciu o zainstalowany system zabezpieczeń na mieniu klienta. Do tego systemu mogą należeć w podstawowej konfiguracji system kamer i czujników ruchu. W rozszerzonej wersji, wideoweryfikacja oparta jest o system zaawansowanych technicznie kamer i podzespołów systemu korzystających z videoanalityki. Systemu umożliwiającego dodatkową programową weryfikację ruchu na chronionym obiekcie, do którego zalicza sie m.in. wykrywanie obiektów (ludzi, pojazdów) a także analize natężenia ruchu, identyfikację obiektów nieruchomych, itp.. 

Dla kogo wideoweryfikacja?

Widoeweryfikacja jest usługą dostępną opcjonalnie dla klientów posiadających już zainstalowany system kamer i zabezpieczeń i mają plan monitorowania, który zapewnia nagrywanie z kamery i przesyłanie maytertiału do centrum monitorowania. Umożliwia personelowi naszego centrum monitorowania oglądanie materiału filmowego przechwyconego przez urządzenia wideo i kamery  podczas zdarzeń alarmowych. Agent centrum monitorowania obsługujący alarm będzie mógł przejrzeć nagranie alarmowe, aby określić, czy intruz może zostać zweryfikowany na terenie obiektu, i pomoże zrozumieć, co dzieje się w Twoim domu. Umożliwia to szybszą i dokładniejszą reakcję policji i ogranicza kosztowne fałszywe alarmy. 

Agenci centrum monitorowania będą mogli przeglądać materiał filmowy tylko dla określonego typu alarmu, na który reagują. Dostęp do materiału również wygaśnie po krótkim czasie. Żaden pracownik ani agent centrum monitorowania nie ma dostępu do nagrań z kamery. W zależności od użytego systemu kamer, czujników i alarmów, wideoweryfikacja będzie odbywała się na podstawie realnego obraz z kamery (np. po wykryciu ruchu z czujnika ruchu) lub na podstawie przesłanego materiału video (np. wykrycie ruchu, obiektu, intruza, zagrożenia) w przypadku kamer korzystających z mechanizmu videoanalityki 

Wideoweryfikacja - najważniejsze korzyści

Najważniejsze korzyści wynikające z uruchomienia usługi videoweryfikacji: 

  • zmniejszenie kosztów wynikających ze zmniejszenia ilości fałszych alarmów, a co za tym idzie konieczności wzywania patrolu lub grupy interwencyjnej,
  • dodatkowa warstwa ochrony dla systemu kamer i czujników, wprowadzająca operatora centrum monitorowania, do kontroli i weryfikacji zdarzeń na mieniu klienta,
  • podniesienie jakości świadoczonej usługi ochrony mienia,
  • szybki dostęp do podglądu zdarzeń i ocena zagrożenia,  
  • pełniejsze wykorzystanie możliwości płynących z posiadanego systemu zabezpieczeń na mieniu klienta,
  • Integruje się z istniejącymi systemami alarmowymi korzystając z połączenia Internetowego,  
  • Zweryfikowane włamanie umożliwia szybką reakcję policji 

Wideoweryfikacja to znakomity sposób na rozszerzenie już istniejącego systemu alarmowego. Nigdy więcej fałszywych alarmów.  

Przekonaj się jak wideoweryfikacja pomoże Twojej firmie

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację.