Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Wideoweryfikacja i videnanalityka

W sieci znajdziesz wiele informacji na temat videoanalityki oraz wideoweryfikacji. Chociaż oba pojęcia mają ze sobą wiele wspólnego opierają na się na dwóch różnych mechanizmach działania, które mogą ale nie muszą się wzajemnie uzupełniać. Wideoweryfikacja stanowi bowiem usługę świadczoną w oparciu m.in. o videoanalitykę, a ta stanowi mechanizm wspierający działanie typowego systemu alarmowego zbudowanego z kamer, detektorów ruchu i innych czujników montowanych na mieniu klienta. 

Co to jest wideoweryfikacja?

Wideoweryfikacja to usługa bezpośrednio świadczona przez firmę Unitrez agencja ochrony. Polega ona na monitorowaniu, a tym samym weryfikacji zgłoszeń (np. materiału video lub podglądu z kamer) przesyłanych w chwili uruchomienia określonego typu alarmu (np. wykrycia ruchu). Operatorzy Stacji Monitorowania otrzymują zgłoszenie o wykryciu ruchu lub innej określonej akcji, a następnie korzystając z dostępu do kamer zainstalowanych na mieniu klienta, analizują i oceniają wykryte zdarzenie. W końcu podejmują określone działanie, np. wezwanie patrolu interwencyjnego, wezwanie służb ratunkowych, uruchomienie systemu połączenia głosowego lub kontakt z klientem.  

Co to jest videoanalityka?

Videoanalityka to system działający bezpośrednio na systemie alarmowym klienta. Analizuje on określone parametry systemu alarmowego (np. działanie czujników i kamer), a następnie wprowadza na przechwycone informacje filtr, pozwalający na wstępną ocenę wykrytego zdarzenia. Videoanalityka najlepiej obrazuje zakres swojego działania w oparciu o system kamer, gdzie na zarejestrowany obraz, nakładana jest dodatkowa warstwa filtrów i systemów detekcji, np. identyfikacja obiektów (ludzi, pojazdów, elementów stałych, natężenia ruchu). W wyniku analizy przechwytywanego obrazu, system monitorowania obiektu identyfikuje zdarzenie, a następnie, np. zabezpiecza obraz z kamery.  

Podsumowanie

Sama wideoweryfikacja może być świadczona o prosty system alarmowy składający się z systemu kamer i czujników ruchu zainstalowanych na obiekcie klienta. W chwili wykrycia ruchu uruchamiany jest alarm, na który w pierwszej kolejności reaguje Operator Stacji Monitorowania Unitrez. Na podstawie zgłoszenia, wszczynana jest procedura oparta w głównej mierze na przyjęciu zgłoszenia, analizie sytuacji, ocenie zagrożenia i podjęciu stosownego działania, np. wezwania lub anulowania wezwania patrolu interwencyjnego. 

sytuacji w której system monitorowania obiektu składający się z kamer i czujników posiada dodatkowo aktywny system videoanalityki, do centrum monitorowania mogą docierać dodatkowe zgłoszenia, jak również przesyłany jest wyłącznie określony typ nagrań lub podglądu z kamer, aktywowany w ściśle określonych sytuacjach. System videoanalityki potrafi bowiem nie tylko wykryć ruch (system czujników ruchu), ale także działać w oparciu o inne systemy czujników, kamery termowizyjne, itp. a przede wszystkim identyfikować określone obiekty i zdarzenia. W ten sposób do centrum monitorowania przekazywane są informacje o ściśle określonych zdarzeniach.  

  • Videoanalityka to złożony system analizujący dane z wielu czujników i rejestratorów obrazu
  • Wideoweryfikacja to usługa świadczona przez Operatora Stacji Monitorowania Unitrez
  • Wideoweryfikacja opiera się głównie na materiale video, może jednak obejmować dane z innych urządzeń
  • Videoanalityka znajduje szerokie zastosowanie w ochronie i analizie danych, np. natężenia ruchu

Chcesz dowiedzieć się więcej o aplikacji Antynapad?

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację.