Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Urządzenia antynapadowe

Ochrona mienia i osób na obiekcie nie zawsze odbywa się pod nieobecność pracowników, właścicieli domu czy mieszkania. Coraz częściej dochodzi do napadów w dzień, które mają często charakter rozboju, ataku na pracownika lub członka rodziny, a następnie kradzież lub zniszczenie mienia. W takich sytuacjach z pomocą przyjdą urządzenia antynapadowe.

W ofercie firmy Unitrez wyróżniamy trzy podstawowe typu zabezpieczeń antynapadowych. Są nimi:
– pilot antynapadowy,
– system alarmowy z aktywną usługą ochrony antynapadowej,
– aplikacja mobilna umożliwiająca uruchomienie alarmu.

Opcjonalnie możesz zgłosić zagrożenie kontaktując się telefonicznie z centrum monitorowania Unitrez.

Urządzenia antynapadowe działają zarówno z już istniejącym systemem alaromowym jak i systemomem monitorowania obiektu, ale mogą stanowić niezależny system ochrony. Ten przyda się w sytuacjach, w których w obecności pracownika, właściciela obiektu, pozostając na chronionym terenie, możemy zami zidentyfikować podejrzane zachowanie osób trzecich. Mogą być nimi kradzież, włamanie, rozbój czy obserwacja mienia. W sytuacji w której poczujesz się zagrożony, masz możliwość wezwania ochrony, patrolu interwencyjnego, który podejmie stosowne działania za Ciebie, np. ujmie i zatrzyma podejrzaną osobę, zapobiegnie włamaniu, kradzieży lub atakowi.

W zależności od wybranego typu zabezpieczenia antynapadowego, w tym przypadku mechanizmu umożliwiającego wezwanie patrolu interwencyjnego, klient podejmuje odpowiednie działania po swojej stronie. Do takich czynności należą:
– wprowadzenie kodu lub dedykowanego przycisku antynapadowego w konsoli sterowania alarmem, np. w domu,
– użycie pilota antynapadowego, połączonego z systemem radiowym przesyłającym sygnał do centrum monitorowania Unitrez,
– użycie aplikacji antynapadowej zainstalowanej na urządzeniu mobilnym i po przypisaniu jej chronionego obiektu, pod którego adres patrol interwencyjny uda się po przyjęciu zgłoszenia.

Aplikacja mobilna Antynapad

W dobie rozwoju technologii oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów polecamy skorzystanie z aplikacji mobilnej. To wygodne rozwiązanie umożliwia w dowolnym momencie, także pozostając poza chronionym obszarem, uruchomienie alarmu i wezwanie ochrony fizycznej. W odróżnieniu od pozostałych typuów zabezpieczeń antynapadowych, nie jest konieczne instalowanie dodatkowych urządzęń na obiekcie klienta. Uzycie aplikacji nie wymaga wprowadzania dodatkowych kodów, a prostej obsłudze sprzyja fakt, że coraz częściej urządzenia mobilne towarzyszą nam przez cały dzień, pozostając dostępne np. w kieszeni spodni lub w torebce.

  • Obsługa systemu antynapadowego w telefonie komórkowym 
  • Bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń 
  • Możliwość zdalnego uruchomienia alarmu/wezwania patrolu podczas nieobecności na chronionym obiekcie
  • Łatwa obsługa aplikacji antynapadowej

Chcesz dowiedzieć się więcej o aplikacji Antynapad?

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację.