Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

UBEZPIECZENIA GRUPOWE

Grupowe ubezpieczenie na życie gwarantuje przede wszystkim wypłatę świadczenia w przypadku zgonu ubezpieczonego lub skutków  nieszczęśliwego wypadku.
Zakres takiego ubezpieczenia można rozszerzyć o różne ubezpieczenia dodatkowe, np.: leczenie szpitalne następstw nieszczęśliwego wypadku lub w przypadku ciężkiej choroby, świadczenie w przypadku szczęśliwego zdarzenia, jakim są narodziny dziecka osoby ubezpieczonej.

Informacje dodatkowe:

UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się nad ubezpieczeniem mieszkania lub domu?
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z pewnością przyda się na wypadek pożaru, huraganu, powodzi, upadku drzew czy przepięcia w instalacji elektrycznej.
Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem  pozwoli zrekompensować straty na przykład w przypadku skradzionego sprzętu elektronicznego czy uszkodzonych drzwi przy próbie włamania.

Informacje dodatkowe:

UBEZPIECZENIA I POLISY NA ŻYCIE I ZDROWIE

Nie musisz się już martwić jak zapewnić pewny start w dorosłość swojego dziecka.
Możesz również uzyskać pomoc w razie choroby lub wypadku.
To najlepszy sposób zagwarantowania stabilnej przyszłości dla Twojej rodziny.

Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie

Wybór może być tylko jeden!

Przekonaj się jak chronimy.

Teraz dla Naszych Klientów Ubezpieczenia -10%