Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla dzieci

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia dostęp do państwowej opieki zdrowotnej podczas podróży do kraju Unii Europejskiej (UE) oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii czy Liechtensteinu w celu uzyskania nagłego lub niezbędnego leczenia podczas wakacji. Okazanie karty EKUZ przed otrzymaniem leczenia w kraju UE oznacza, że masz prawo do takiej samej opieki medycznej, jak lokalni obywatele bez …

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla dzieci Read More »