Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Polisa OC/AC a badanie techniczne pojazdu

Nie ma zależności pomiędzy badaniem technicznym pojazdu a polisą OC, ale ubezpieczyciel może wstrzymać wypłatę odszkodowania w przypadku polisy AC. W niektórych sytuacjach brak badania technicznego pojazdu może przyczynić się do uznania, że poszkodowany w zdarzeniu przyczynił się umyślnie do jego powstania, wtedy ubezpieczyciel ma prawo, po udowodnieniu winy, obniżyć ilość wypłacanych środków.

Badanie techniczne – informacje podstawowe

Badanie techniczne pojazdów to obowiązkowe badanie wykonywane dla poszczególnych typów pojazdów, mające na celu określenie stanu technicznego pojazdu oraz dalsze jego dopuszczenie do ruchu. Dla większości pojazdów okres ważności badania technicznego wynosi 1 rok, ale czas ten moze ulec zmianie, np. w przypadku przyczep czy samochodów nowych – z salonu.

Tego typu badanie techniczne wykonywane jest na stacji kontroli pojazdów, gdzie wykonywane jest sprawdzenie poszczególnych, wybranych, elementów pojazdu, w tym stanu zawieszenia, hamulców, oświetlenia, obowiązkowego wyposażenia. Badanie techniczne ma na celu usystematyzowanie obowiązkowej kontroli stanu pojazdów poruszających się po drogach, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, skierowanie pojazdu do naprawy.

Badanie techniczne jest obowiązkowe, ale brak badania technicznego nie zabrania poruszania się pojazdem po drogach. W praktyce, bo w teorii, nie powinniśmy dopuścić do takiej sytuacji. W przypadku kontroli policji z dużym prawdopodobieństwem utracimy dowód rejestracyjny pojazdu i zostaniemy skierowani na strację kontroli pojazdów w celu wykonania badania technicznego.

Polisa OC/AC a badanie techniczne pojazdu

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie są zwolnione z odpowiedzialności finansowej i pokryją koszty likwidacji szkody, nawet jeśli pojazd sprawcy nie miał ważnego badania technicznego. Sytuacja zmienia się, kiedy poszkodowany kieruje pojazdem bez ważnego badania technicznego. Wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe może wskazać, że stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody. Wypłata świadczeń może być częściowa, ale towarzystwo musi swoją decyzję uzasadnić.

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku polisy AC, gdzie większość towarzystw zaznacza, że ważne badanie techniczne jest warunkiem koniecznym do tego, aby świadczyć polisę. Możliwe, że wszystkie koszty likwidacji szkody będziesz musiał pokryć samodzielnie. Warto w tym miejscu przede wszystkim odnieść się do OWU.

Stacje kontroli pojazdów Opole

Badanie techniczne pojazdu wykonasz na stacji kontroli pojazdów. W Opolu znajdziesz kilkadziesiąt stacji kontroli pojazdów.

Ubezpieczenie samochodu Opole

O ile badanie techniczne wykonasz na stacji kontroli pojazdów, zakup taniego ubezpieczenia komunikacyjnego zalecamy wykonać u agenta. Zapoznaj się z ofertą Ubezpieczenia Opole – Unitrez Agencja ochrony i sprawdź ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie pojazdu, ubezpieczenie na życie. Zadzwoń: (+48) 77 457 80 13 i poproś o przedstawienie najlepszej oferty na tanie ubezpieczenie OC lub inne ubezpieczenie jakiego szukasz.