Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Jakie są korzyści ubezpieczenia grupowego?

Ubezpieczenie grupowe to rodzaj polisy na życie, która oferowana jest bezpośrednio przez pracodawcę w zakładzie pracy. Obejmuje ono grupę pracowników, którzy przystępując do ubezpieczenia zgadzają się na określone z góry warunki ubezpieczenia. Jednocześnie mogą oni przystąpić do ubezpieczenia przy znacznie obniżonych kryteriach “wejścia” oraz niższą składką. Dowiedz się więcej jakie inne korzyści płyną z ubezpieczenia grupowego i dlaczego warto zainteresować się oferowaną przez pracodawcę polisą na życie.

Polisa na życie oferowana w ramach ubezpieczenia grupowego, polisa grupowa, to specjalny rodzaj ubezpieczenia oferowany przez pracodawcę. W odróżnieniu od ubezpieczenia indywidualnego, polisa grupowa oferuje z góry określone warunki, dodatki czy sumy ubezpieczenia i kwoty świadczeń. Pośrednikiem w zakupie polisy na życie staje się pracodawca, co oznacza że jej nabycie uwarunkowane jest zatrudnieniem w firmie. Zwykle pracownik decydujący się na polisę grupową otrzymuje jedynie wybór w zakresie wariantu cenowego w ramach oferty jednego z ubezpieczycieli. Ci mogą zmieniać się z biegiem czasu, ale decyzja o ich zmianie i wyborze oferty pozostaje w gestii pracodawcy.

Zwykle polisa ubezpieczenia grupowego zawierana jest na rok czasu. Następnie można ją kontynuować lub następuje zmiana warunków czy ubezpieczyciela. Po rozwiązaniu umowy z pracodawcą, ubezpieczyciel pozwala na kontynuowanie polisy na wcześniejszych warunkach lub zmienia je na warunki indywidualne, często wciąż o wiele bardziej korzystne niż przy zawieraniu nowej polisy.

Największą korzyścią płynącą z wyboru polisy na zycie w ramach ubezpieczenia grupowego jest przede wszystkim cena polisy. Charakteryzuje się ona niską składką przy jednoczesnym zapewnieniu warunków, za które klient indywidualny zapłaciłby znacznie więcej. Ta korzyść wynika z prostego mechanizmu jakim jest jednorazowe przystąpienie do ubezpieczenia większej grupy pracowników. Z tego powodu wiele zakładów pracy nie oferuje tego dodatku pozapłacowego od razu, a możliwość przystąpienia do ubezpieczenia pojawia się co określony okres czasu, np. z chwilą przygotowania kolejnej oferty dla nowych członków.

Wielu pracowników lekceważy ten wspaniały dodatek poza płacowy uznając, że nie jest on w żaden sposób przydatny. Warto jednak zwrócić uwagę, że przy bardzo niskiej składce, oferuje on obszerny zakres ubezpieczenia, a także wypłatę świadczeń, np. tytułem niezdolności do pracy, jej utraty czy trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Kolejną korzyścią tej formy ubezpieczenia jest przejrzysty zakres ochrony. Może to częściowo stanowić wadę polisy na życie w ubezpieczeniu grupowym, ale w tym przypadku jest to zaleta. Wynika ona z tego, że ubezpieczyciel przedstawia konkretne warunki i sumy ubezpieczeń, a pracownik wybiera jedynie wariant cenowy. Zasady są jasne, nie wymagają ustalania indywidualnych rozszerzeń do podstawy. Otrzymujesz gotowy produkt. Często uwzględnia on też inne parametry, ważne dla pracodawcy i ochrony zdrowia i życia pracownika.

Ostatnią najczęściej wymienianą zaletą ubezpieczenia grupowego jest fakt, że składkę odprowadza nam pracodawca bezpośrednio z naszego wynagrodzenia. Proces jej opłacania jest więc automatyczny i nie zobowiązuje nas do żadnych dodatkowych czynności operacyjnych.

To co stanowi zalety ubezpieczenia grupowego, po cześci tworzy także jego wady. Niska suma bezpieczenia lub ograniczona przygotowaną ofertą, z góry ustalony zakres ubezpieczenia bez możliwości jego rozszerzenia czy krótki okres trewania. Wybór wariantów polisy na życie także nie jest duży.

Warto w tym miejscu przyjrzeć się dokładnie OWU polisy na życie oferowanej w ramach grupowego ubezpieczenia aby sprawdzić, które z parametrów wypadają korzystniej w stosunku do oferty indywidualnej. Może bowiem okazać się, że pomimo niższych sum ubezpieczenia, zakres ochrony zdrowia i życia pracownika jest znacznie większy.