Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

Zasady prawa pracy określają prawo do urlopu pracownika. To prawo nie tylko określone jest w Kodeksie pracy, ale także w artykule 66 Konstytucji RP. Z tego artykułu dowiesz się, ile urlopu przysługuje pracownikowi i jaki sposób prawidłowo go obliczyć. Urlop wypoczynkowy możesz sobie zaplanować, np. korzystać z naszego kalendarza korzystnego urlopu 2022. Dowiedz się więcej gdzie uzyskać kartę EKUZ oraz czym jest ubezpieczenie turystyczne.

Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego. Jeśli nie posiadasz umowy o pracę, urlop, jaki przysługuje Tobie, może wynikać z przepisów ustalonych, np. w zakładzie pracy. Kiedy podejmujesz pierwszą pracę, zyskujesz od razu prawa pracownika oraz prawo do urlopu. Jednak nie od razu zyskasz pełne 26 dni urlopu wypoczynkowego, musisz na niego zapracować.

Prawo do ulropu – jak obliczana jest ilość dni urlopowych?

Prawo do urlopu nabywasz od razu od miesiąca, w którym rozpoczynasz pracę, i w każdym kolejnym miesiącu otrzymujesz 1/12 wymiaru przysługującego Ci prawa do urlopu. Wymiar tego urlopu, określany jest m.in. przez staż pracy oraz wykształcenie. Jeden dzień pracy odpowiada 8h tej pracy, a 1/12 wymiaru pracy to dosłownie ilość przysługującego w roku urlopu, podzielona na 12 części.

 • Przyklad: jeśli przysługuje Ci 26 dni urlopu wypoczynkowego, to z każdym miesiącem pracy, do Twojej puli dni urlopowych, zostanie doliczone 2,1 dnia.

Powyższe obliczenia dotyczą pierwszego roku pracy. W każdym kolejnym roku kalendarzowym pula dni urlopowych, przyznawana jest wraz z rozpoczęciem roku kalendarzowego. A więc od razu otrzymujesz 20 lub 26 (lub inną wartość, w zależności od wymiaru czasu pracy), które możesz zaplanować, a nawet wykorzystać z początkiem roku.

Ile wynosi wymiar urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z przepisami, np. artykułem 154, wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników zatrudnowych w pełnym wymiarze czasu pracy, zależny jest od 2 czynników:

 • staż pracy,
 • wykształcenie.

W ten sposób pracownik może otrzymać:

 • 20 dni urlopu wypoczynkowego, jeśli jest zatrudniony w firmie krócej niż 10 lat,
 • 26 dni urlopu wypoczynkowego, jeśli jest zatrudniony w firmie dłużej niż 10 lat.

Do stażu pracy wliczają się poprzednie okresy pracy, na podstawie świadectwa pracy lub inne, udokumentowane, potwierdzenie, że faktycznie byliśmy zatrudnienia, np. umowę o pracę. Wspomnieliśmy, że wymiar urlopu wypoczynkowego, zależny jest od wykształcenia.

Przykład: po ukończeniu szkoły zasadniczej/zawodowej, doliczane jest 3 lata stażu pracy, średnia szkoła ogólnokształcąca to dodatkowe 4 lata, a szkoła wyższa to dodatkowe 8 lat.

Urlop wypoczynkowy a bezpieczeństwo i zdrowie

Jeśli planujesz właśnie wyjazd na urlop lub zastanawiasz się, czy Twoje mienie jest zabezpieczone i gotowe, aby zostawić je bez opieki, poznaj ofertę Unitrez – Agencja Ochrony. Oferujemy wiele usług, w zakresie ochrony osób i mienia, w tym monitoringu video, analityki obrazu, alarmy, kamery, systemy antynapadowe, wirtualny sąsiad, a także ubezpieczeń: ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie nieruchomości.

UbezpieczeniaUbezpieczenie Opole / Polisa OC / Ubezpieczenie mieszkania – wyślij wiadomość e-mail lub zadzwoń

W ofercie Ubezpieczenia Opole Unitrez znajdziesz:

 • Ubezpieczenie OC/AC: Hestia i Mtu, Warta i HDI, Generali i Proama, Allianz, Compensa, Uniqa
 • Ubezpieczenie Dom/mieszkanie: Hestia, Warta, Generali, Allianz, Compensa, Uniqa,
 • Ubezpieczenie turystyczne: Generali, Warta, Allianz, Compensa

Co daje nam wyższe wykształcenie przy obliczaniu wymiaru urlopu?

Jeśli masz wyższe wykształcenie, zaczynasz swoją pierwszą pracę, to nie po 10 a po 2 latach pracy, będziesz mógł korzystać z 26 dni urlopu wypoczynkowego. Wykształcenie dodaje staż pracy, przy obliczaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Ile urlopu wypoczynkowego na pół etatu?

Jeśli jesteś zatrudniony na pół etatu, to ilość dni urlopu obliczana jest proporcjonalnie do formy zatrudnienia.

 • 20 dni urlopu dla pełnego etatu, to 10 dni urlopu, gdy jesteś zatrudniony na pół etatu,
 • 26 dni urlopu dla pełnego etatu, to 13 dni urlopu, gdy jesteś zatrudniony na pół etatu.

Ile urlopu wypoczynkowego na ćwierć etatu?

Jeśli jesteś zatrudniony na ćwierć etatu, czyli wykonujesz 1/4 normalnego etatu, to ilość dni urlopu wypoczynkowego jest obliczana proporcjonalnie do formy zatrudnienia:

 • 20 dni urlopu dla pełnego etatu, to 5 dni urlopu dla ćwierć etatu,
 • 26 dni urlopu dla pełnego etatu, to 7 dni (zaokrąglenie na korzyść pracownika).

W tym miejscu warto zaznaczyć, że jeśli pracownik zatrudniony jest przykładowo, na 2h dziennie, 5 dni w tygodniu, to jego 7 dni urlopu = 56 godzin. 56/2 godziny pracy dziennie, to 28 dni urlopu.

Ile urlopu na żądanie?

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

W praktyce oznacza to, że każdy pracownik posiadający zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, pełny etat, otrzyma możliwość wykorzystania 4 dni urlopu na żądanie ze swojej puli urlopu wypoczynkowego. Czyli 4 z 20 dni dla pracowników mających staż pracy krótszy niż 10 lat i 4 z 26 dni dla pracowników mających staż pracy dłuższy niż 10 lat.

Jeśli jesteś zatrudniony na pół etatu, wciąż przysługują Ci 4 dni urlopu na żądanie. Warto w tym miejscu pamiętać, że wciąż przysługuje nam 4 dni urlopu na żądanie, niezależnie od liczby godzin, jakie pracujesz danego dnia.

Ile urlopu po studiach?

Zgodnie z informacją wyżej, jeśli skończyłeś szkołę wyższą, studia, to do stażu pracy doliczasz 8 lat. Oznacza to, że przez pierwsze 2 lata pracy, wymiar Twojego urlopu wynosi 20 dni, a po 2 latach pracy, 26 dni.

Jeśli pracownik jednocześnie uczy się i pracuje, należy przeliczyć która z opcji jest dla pracownika korzystniejsza, czy obliczenie stażu pracy wynikające z prace czy z nauki.