Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Czym są wideo patrole?

Wideopatrol czyli system nadzoru wideo to dobry sposób aby powstrzymać przestępczość, zmniejszyć straty i zabezpieczyć mienie. Umożliwia on także przechwytywanie materiałów, które mogą stanowić dowód ze zdarzenia, pozwalając np. określić jak doszło do incydentu. Rozwiązanie opiera się na zdalnym monitorowaniu wideo. Zdalny monitoring wideo umożliwia wyszkolonym operatorom Centrum Monitoringu w Opolu nadzorowanie zdarzeń na terenie chronionego obiektu, np. Twojego domu lub firmy.

Wideo patrol czyli zdalne monitorowanie wideo korzystając z połączenia internetowego przesyła/udostępnia obraz z kamer pracownikom Stacji Monitorowania Alarmów. Obraz jest przechwytywany przez jedną lub wiele kamer i pozwala na bieżący podgląd sytuacji na chronionym obiekcie. Przeszkoleni operatorzy przeglądają materiał filmowy na żywo i podejmują szybkie reakcje gdy widzą, np. podejrzanie działania. Wszystko starając się chronić Twoją firmę i własność.

W przypadku powstania niepożądanej sytuacji, informacja o zagrożeniu jest przekazywana do grupy interwencyjnej, policji lub pracownika obiektu. System umożliwia także wydawanie głosowych poleceń oraz uruchamianie dodatkowego oświetlenia. Wszystko odbywa się zdalnie bez fizycznej obecności pracownika firmy na chronionym obiekcie. To idealne rozwiązanie dla wszystkich poszukujących zarówno zrównoważonego systemu bezpieczeństwa jak również oszczędności. Dzięki zdalnej obserwacji nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowego pracownika ochrony.

Korzyści z monitoringu wideo obejmują:

  • Kontrola dostępu
  • Zweryfikuj tożsamość i poproś o autoryzację
  • Zapewnij interwencję w czasie rzeczywistym
  • Udostępniaj zdjęcia i klipy wideo
  • Dodatkowa warstwa bezpieczeństwa dla już istniejących systemów alarmowych i monitoringu video
  • Możliwość połączenia z usługami videoanalityki oraz wideoweryfikacji

Wirtualny patrol oraz usługa wideoweryfikacji mogą wspomóc wyszkolony personel ochrony na miejscu lub odciążyć ten sam personel na zmianach. Jednocześnie zapewnia kontrolę wizualną krytycznych obiektów. Tak jak zrobiłby to każdy personel ochrony na miejscu, operatorzy Unitrez mogą zdalnie patrolować obiekt klienta, oglądając sekwencję z kamer.

RODZAJE ZDALNEGO MONITOROWANIA WIDEO

Po podłączeniu systemu nadzoru wideo istnieją trzy główne typy zdalnego monitorowania, które można wybrać w zależności od potrzeb nieruchomości:

  • Monitoring wideo na żywo: Monitorowanie wideo na żywo wymaga, aby operator Centrum Monitorowania monitorował materiał z kamery praktycznie w pełnym wymiarze godzin. Takie zadanie jest bardzo pracochłonne i większości przypadków niezalecane, chociaż istnieją miejsca gdzie może okazać się to konieczne.
  • Zaplanowane monitorowanie wideo: Zaplanowany monitoring wideo polega na tym, że operatorzy Centrum Monitorowania sprawdzają obraz z kamer, np. o określonych godzinach lub w określonych odstępach czasu, porach dnia. Ten system idealnie sprawdzi się, kiedy chcesz mieć pewność że ma miejsce określone zdarzenie lub że jest przestrzegany określony protokół. Możesz używać tego systemu np. do monitorowania dostaw, pracy pracowników czy sprawdzić obecność/przybycie personelu na wskazane miejsce.
  • Monitorowanie wideo sterowane zdarzeniami: Monitorowanie wideo sterowane zdarzeniami jest najpopularniejszą metodologią zdalnego monitorowania wideo. W tej usłudze korzysta się z dodatkowych narzędzi jakimi jest szeroko pojęta videoanalityka. Operator ogląda obraz na żywo lub fragment nagrania video przesłanego do Centrum Monitorowania, który jest następstwem uruchomienia alarmu. Ten typ zdalnego monitorowania wideo jest również nazywany weryfikacją wideo.

W momencie w którym weryfikacja wideo jest używana w połączeniu z SSWiN (systemem sygnalizacji włamania i napadu), pozwala operatorom na nadanie ważności alarmu. Jednocześnie pozwala to na zmniejszenie liczby fałszywych komunikatów.

Dowiedz się więcej o wideo patrolach

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację.