Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Co zrobić z polisą OC po śmierci właściciela pojazdu?

Śmierć człowieka nie jest niczym przyjemnym, ale takie sytuacje zdarzają się w życiu, zarówno z przyczyn naturalnych, jak i również w wyniku chorób czy wypadków. Dobrze, jeśli posiada się ubezpieczenie na życie. Co zrobić w sytuacji, kiedy śmierć dotknęła właściciela pojazdu oraz co zrobić z polisą OC.

Polisa OC, a właściciel pojazdu?

Pamiętaj, że jako właściciel lub współwłaściciel zarejestrowanego pojazdu, masz obowiązek posiadać dla niego wykupioną polisę OC. Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie obowiązkowe, które zabezpiecza interes właściciela pojazdu, który nie będzie zobowiązany wypłacać odszkodowania poszkodowanym, np. w wyniku kolizji czy wypadku, a jednocześnie gwarantuje poszkodowanym, wypłatę świadczeń. Jeśli właściciel zarejestrowanego pojazdu nie posiada polisy OC, możesz skorzystać także z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Co zrobić z polisą OC po śmierci właściciela pojazdu?

Co zrobić po śmierci właściciela pojazdu? Co zrobić z polisą OC po śmierci właściciela pojazdu? Odejście właściciela pojazdu nie powoduje, że polisa OC wygasa. Jest ona cały czas ważna do chwili, kiedy skończy się jej okres ważności i tak samo, jak gdyby właściciel pojazdu żył, konieczne jest jej przedłużenie na kolejny rok, czyli opłacenie polisy OC. Ponieważ właściciel pojazdu nie żyje, obowiązki dot. przedłużenia polisy OC, jej wykupienia na kolejny rok, przechodzą na spadkobierców, nawet jeśli nie zostali oni wykazani w testamencie, a zostaną dopiero, np. za jakiś czas, wskazani w wyniku postępowania spadkowego.

Po śmierci właściciela pojazdu powinieneś poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela, okazując mu akt zgonu lub testament. Takie działanie ma na celu przede wszystkim wstrzymanie automatycznego odnowienia się polisy. Może też zdarzyć się, że wraz z końcem ważności polisy OC, nadal będzie trwało postępowanie spadkowe, w tej sytuacji zwykle masz kilka opcji wyboru, możesz przedłużyć polisę u obecnego ubezpieczyciela lub wykupić nową w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. W każdym przypadku konieczne jest poinformowanie firmy o zgonie właściciela i trwającym postępowaniu. Zakup polisy OC nie upoważnia nikogo do przejęcia prawa własności do pojazdu.

W przypadku polisy, np. AC, ubezpieczyciel może wstrzymać się z wypłatą wszelkich odszkodowań do czasu ustalenia nowego właściciela pojazdu

  • Co zrobić z polisą AC po śmierci właściciela pojazdu?

Ubezpieczenie po śmierci właściciela samochodu

Podsumowując, jeśli właściciel pojazdu zmarł, polisa OC jest ważna, to prawo do pojazdu przechodzi na nowego właściciela w drodze testamentu lub postępowania spadkowego. Niezależnie od wszystkiego, należy poinformować ubezpieczyciela o tej sytuacji i zadbać o ciągłość ważności polisy OC, niezależnie od tego czy nowy właściciel pojazdu został już wskazany czy nie.

Zarejestrowałeś pojazd lub posiadasz już samochód? Pamiętaj o polisie OC oraz dodatkowym ubezpieczeniu AC. Skorzystaj z oferty agenta ubezpieczeniowego Unitrez, porównaj ceny ubezpieczeń samochodu i dobierz dodatkowe opcje, np. ubezpieczenie Opon i ubezpieczenie Szyb. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, co zrobić z polisą OC po śmierci właściciela pojazdu, skontaktuj się z nami.