Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Co to jest ubezpieczenie NNW?

Na rynku ubezpieczeń (sprawdź Ubezpieczenia Opole) istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych, które mogą lub powinny budzić zainteresowanie kierowców jak również pasażerów. Poza obowiązkową polisą OC możesz także kupić polisę AC, ASS oraz opisaną w tym artykule polisę NNW. Polisa NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Dowiedz się więcej czym jest ubezpieczenie NNW.

Ubezpieczenie NNW – informacje podstawowe

Ubezpieczenie NNW, podobnie jak inne ubezpieczenia komunikacyjne, zostały określone w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Tym samym stanowi jedno z ubezpieczeń dostępnych dla kierowców oraz pasażerów, do których należą poza NNW także polisa OC i AC, a także polisa ASS.

Jeśli korzystasz z agenta ubezpieczeń, np. Ubezpieczenia Opole Unitrez Agencja ochrony, możesz zakupić jedną z wielu polis ubezpieczenia komunikacyjnego. Polisa NNW jest wyjątkową polisą, dlatego, że w odróżnieniu od pozostałych, koncentruje się przede wszystkim na zdrowiu i życiu kierowców i pasażerów. O ile więc polisa AC pokryje szkody za sam pojazd, za konsekwencje trwałego uszczerbu na zdrowiu będzie odpowiadać (pokryje wypłatę świadczeń) właśnie polisa NNW.

Polisa NNW koncentruje się przede wszystkim na tzw. nieszczęśliwych wypadkach, a więc zdarzeniach bezpośrednio związanych z ruchem pojazdu mechanicznego. Natomiast zakres ochrony może być znacznie szery i obejmować także zdarzenia związane ze wsiadaniem, wysiadaniem, przebywaniem czy nawet obsługą pojazdu na trasie.

Zakres działania ubezpieczenia NNW może być naprawdę szeroki i obejmować nie tylko wypłatę świadczenia na skutek trwałego uszczerbu na zdrowiu, ale również wsparcie po leczeniu, podczas wizyty w szpitalu, niezdolności do pracy, problemów zdrowych i trwałego inwalidztwa.

Ubezpieczenie NNW, a polisa OC

Każdy pojazd zarejestrowany w Polsce powinien mieć ważną polisę OC. W przypadku gdy jesteś poszkodowany w zdarzeniu drogowym, zostanie Ci wypłacone odszkodowanie z polisy ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia. Jednak posiadając polisę NNW możesz tak samo zabezpieczyć siebie samego (jako sprawcę) oraz uzyskać dodatkowe odszkodowanie (jako poszkodowany), niezależnie od wypłaty świadczenia z polisy OC.

Ubezpieczenie NNW może tak samo zakupić kierowca, jak również każdy z nas indywidualne. Nawet dzieci i młodzież, dla których ubezpieczenie tego typu przygotowywane jest często w formie ubezpieczenia grupowego w szkole. Pamiętaj, że wypłąta świadczenia z polisy NNW jest na rzecz właściciela polisy. W przypadku polisy OC, wypłata jest na rzecz poszkodowanego. Jeśli chcesz otrzymać wypłatę świadczeń, jeśli jesteś sprawcą kolizji, rozważ zakup polisy AC i zapoznaj się dokładnie z OWU.

Ubezpieczenie NNW w życiu

Ubezpieczenie NNW często kojarzone jest z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, ale tak naprawdę NNW to pakiet różnych ubezpieczeń, w tym także ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie podróżnicze. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, może obejmować pokrycie różnego rodzaju kosztów, związanych z pomocą medyczną, rehabilitacją, świadczeniami z tytułu śmierci, itp.

Ubezpieczenie Opole

Jeśli poszukujesz polisy NNW lub innej polisy ubezpieczenia komunikacyjnego, np. polsa OC, AC, ASS, skorzystaj z oferty agenta ubezpieczeniowego. Wybór najlepszej polisy nie jest trudny, ale oferta wielu towarzystw ubezpieczeniowych powoduje, że możesz przebierać w ofertach, dopasowując ubezpieczenie do swoich potrzeb. Sprawdź ubezpieczenia Opole – Unitrez Agencja Ochrony.

UbezpieczeniaUbezpieczenie Opole / Polisa OC / Ubezpieczenie mieszkania – wyślij wiadomość e-mail lub zadzwoń

W ofercie Ubezpieczenia Opole Unitrez znajdziesz:

  • Ubezpieczenie OC/AC: Hestia i Mtu, Warta i HDI, Generali i Proama, Allianz, Compensa, Uniqa
  • Ubezpieczenie Dom/mieszkanie: Hestia, Warta, Generali, Allianz, Compensa, Uniqa,
  • Ubezpieczenie turystyczne: Generali, Warta, Allianz, Compensa