Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Co to jest ubezpieczenie nieruchomości?

Ubezpieczenie domu i mieszkania to jeden z rodzajów dostępnych ubezpieczeń z grupy tzw. ubezpieczeń majątkowych. Tego typu polisa ma na celu ochronę mienia przede wszystkim przed skutkami zdarzeń losowych, które mogą powodować całkowitą lub cześciową utratę majątku. Dla banków mogą stanowić też podstawę do udzielenia kredytu gdyż zabezpieczają mienie, którego właścicielem stanie się podmiot trzeci.
Dowiedz się więcej czym jest ubezpieczenie nieruchomości.

Ubezpieczenie majątkowe – informacje podstawowe

Ubezpieczenia majątkowe to grupa ubezpieczeń, które mają na celu chronić np. posiadane przez nas mienie – dom lub mieszkanie. Polisa ubezpieczeniowa domu oraz polisa ubezpieczeniowa mieszkania wykipiona na ogólnych warunkach stanowi gwarancję ochrony przed skutkami zdarzeń losowych. Można tutaj uwzględnić zarówno całkowitą jak i częściową stratę majątku, a także obniżenie standardu życia.

Przedmiotem ubezpieczenia nieruchomości mogą być zarówno mury czyli elementy stałe jak również ruchomości znajdujące się wewnątrz budunku. Wszystkie elementy trwale przytwierdzone wewnątrz i na zewnątrz budynku to elementy stałe. Natomiast wszystko co znajduje się w domu lub mieszkaniu, co w każdej chwili możemy przemieścić to ruchomości domowe.

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości to szeroki zakres cohrony obejmujący m.in takie zdarzenia jak pożar, zalanie, kradzież z włamaniem, przeięcia. Ubezpieczeniem nieruchomości można objąć również budynki, domu i mieszkania, będące w trakcie budowy. Jak również nieruchomości i pomieszczenia przynależne do głównego budynku będącego pod ochroną polisy, np. miejsa parkingowe lub piwnicy.

Wielu ubezpieczycieli dodatkowo oferuje w ramach ubezpieczenia nieruchomości tzw. assistance, a więc pomoc specjalistów w utrzymaniu nieruchomości, np. wsparcie hydraulika, elektryka, ślusarza, itp..

Przy wyborze polisy ubezpieczeniowej dla naszej nieruchomości ważne jest dokładne zapoznanie się z OWU, gdyż w zależności od wybranego ubezpieczyciela i przyjętych warunków, zmienia się zakres ubezpieczenia. I tak, może okazać się, że nasza nieruchomość będzie chroniona przed typowymi zdarzeniami losowymi, ale nie uwzględni zdarzeń prawdopodobnych, chociaż rzadziej występujących, jak np. pojawienie się niechcianych zwierząt w budynku. Z tego powodu przy wyborze polisy ubezpieczeniowej mieszkania lub domu, warto zwrócić uwagę na tzw. polisy All Risk, a więc obejmujące wszystkie możliwe zagrożenia.

Ubezpieczenie budynku mieszkalnego, domu lub mieszkania, może wykupić każda osoba, nawet jeśli nie jest jego właścicielem, ale jest w nim zameldowana. Bardzo ważnym elementem polisy jest także wskazanie, kto jest właścicielem określonego majątku a więc komu będą przysługiwały środki wypłacone w ramach odszkodowania.