Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Co to jest ubezpieczenie komunikacyjne?

Właściciele pojazdów mechanicznych z pewnością spotkali się z pojęciem ubezpieczenie komunikacyjne. To firma zabezpieczenia majątkowego, określonego w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Stanowią one też jedne z najpopularniejszych form ubezpieczenia, co m.in. wynika z ilości posiadanych w naszym kraju pojazdów oraz obowiązku posiadania polisy OC dla każdego zarejestrowanego pojazdu. Ubezpieczenie komunikacyjne Opole to oferta przygotowana przez Unitrez – Agencja Ochrony.

Ubezpieczenie komunikacyjne – informacje podstawowe

W dużym uproszczeniu ubezpieczenie komunikacyjne jest to forma ubezpieczenia bezpośrednio powiązana z naszym pojazdem. To kilka typów ubezpieczeń, które może wykupić właściciel pojazdu, aby zabezpieczyć swój majątek, pojazd lub następstwa swoich działań, aby otrzymać wypłatę świadczenia lub pokryć wyrządzone szkody.

Chociaż w Polsce jedynie polisa OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym (sprawdź także ubezpieczenie pojazdu Opole) nie powinniśmy ograniczać się wyłącznie do jednej formy zabezpieczenia majątku. Oczywiście, ceny poszczególnych typów polis, mogą stanowić dla niektórych kierowców barierę w podjęciu decyzji, jednak warto zwrócić nie tylko uwagę na początkowy “wydatek” ale także korzyści, jakie wynikać mogą z następstw zdarzeń, w których taka polisa może być nam przydatna.

Rodzaje ubezpieczeń

Wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów ubezpieczenia komunikacyjnego:

  • Polisa OC / ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: najpopularniejsze ubezpieczenie komunikacyjne, którego popularność wynika przede wszystkim z obowiązku posiadania polisy OC dla wszystkich zarejestrowanych pojazdów mechanicznych w Polsce: Co to jest ubezpieczenie OC?
  • polisa AC / ubezpieczenie od uszkodzeń spowodowanych przez właściciela pojazd i zdarzeń losowych: polisa AC nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, ale w odróżnieniu od polisy OC zapewnia wypłatę środków lub naprawę szkody posiadaczowi pojazdu (sprawcy) jak również chroni nasz pojazd przed zdarzeniami losowymi, kradzieżą, itp.,
  • polisa ASS / Assistance / ubezpieczenie od unieruchomienia pojazdu i konieczności jego odholowania: to rodzaj ubezpieczenia dobrowolnego, dzięki której zyskasz pomoc w awaryjnych sytuacjach, począwszy od awarii pojazdu, przebicia opony, a nawet braku paliwa. Polisa ASS jest zwykle stosowana jako dodatek do polisy AC i OC, ale możesz też dokupić ją w dowolnym momencie,
  • polisa NNW / ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków: to ubezpieczenie kierowcy i pasażerów, a co za tym idzie ich zdrowia i życia. Z tej polisy otrzymasz także środki na wypadek konsekwencji trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. po wypadku.

Ubezpieczenie Opole – gdzie najtaniej?

Cena poszczególnych rodzajów polis zależna jest od wielu czynników, zarówno dotyczących ubezpieczanego pojazdu jak również jego właściciela. Dlatego najlepszym sposobem na zakup taniej polisy, wybór najlepszej polisy, jest bezpośredni kontakt z agentem ubezpieczeniowym i porównanie wielu dostępnych ubezpieczeń. Skorzystaj z oferty Ubezpieczenia Opole Unitrez Agencja Ochrony i zakup polisę w siedzibie firmy lub przez telefon. Zapraszamy!