Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Co to jest ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe to jeden z dodatków pozapłacowych oferowanych często przez pracodawcę, który ma na celu zapewnić dodatkową ochronę ubezpieczeniową. Oferując takie ubezpieczenie na życie pracownikom, pracodawcy rozszerzają ochronę ubezpieczeniową o różnego rodzaju ryzyka. Ten rodzaj ubezpieczenia zawiera zakład pracy na rzecz pracowników.

Polisa na życie w której wielu użytkowników, klientów, korzysta z tego samego zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia oraz innych produktów polsowych. Rozwiązanie ubezpieczenia grupowego stosowane jest w zakładach pracy w stosunku do wszystkich zatrudnionych w nich osób. Charakterystycznym elementem ubezpieczenia grupowego jest obniżenie składki w stosunku do typowego wariantu indywidualnego.

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie zawierana jest na rzecz pracowników przez zakład pracy. Wszystkie stawki są zwykle uśrednione, a osoby obejmowane ubezpieczeniem nie są w żaden sposób różnicowane ze względu na ich stan zdrowia. Takie rozwiązanie powoduje, że przystąpienie do określonego wariantu ubezpieczenia jest często dużo łatwiejsze od oferty indywidualnej, a dodatkowo ubezpieczenie grupowe jest w tym przypadku dużo tańsza. Jednak cena polisy może zależeć od innych parametrów jak np. rozmiaru grupy obejmowanej polisą na życie, sumą ubezpieczenia czy ogólną oceną ryzyka ze względu na miejsce i charakter pracy zakładu.

Polisa na życie oferowana w ramach grupowego ubezpieczenia ma z góry zdefiniowane przez pracodawcę warunki, na które możesz ale nie musisz zgodzić się przystępując do niego. Niektóre ubezpieczenia oferowane są w kilku wariantach, ale zawsze są przedstawiane w formie konkretnej umowy opisanej warunkami, wyłączeniami oraz sumami ubezpieczeń dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych.

Głównym elementem ochrony jest zdowie i życie pracownika, a zarazem polisa zapewnia dodatkowo, np. wypłatę świadczenia np. w przypadku niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu czy trwałego kalectwa. Większość ubezpieczalni oferuje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia we własnym zakresie, poza tym, co przedstawi Tobie pracodawca w ramach OWU ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy.

Ponieważ ubezpieczenie grupowe uwarunkowane jest zainteresowaniem ze strony pracodawcy, to właśnie zatrudnienie w określonym zakładzie pracy daje możliwość skorzystania z takiej polisy. Jeśli pracodawca nie oferuje tej formy ubezpieczenia, pozostaje Ci jego zawarcie indywidualne elastycznie kształtując swoją polisę na życie i uzupełniając ją dodatkowymi produktami bezpośrednio w rozmowie z ubezpieczycielem.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że podobny model działania oferowany jest np. w szkołach. Ubezpieczenie dzieci to właśnie forma ubezpieczenia grupowego, a więc ubezpieczenia na określonych warunkach. Ubezpieczenie dzieci jest dostosowane do ryzyka z jakim mogą się one spotkać, a tym samym ochrony ich zdrowia i życia.

Przystąpienie do ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy często sprowadza się wyłącznie do złożenia odpowiedniego formularza lub deklaracji chęci przystapienia do niego. Polisa na życie zostanie uruchomiona zgodnie z przedstawionymi przez pracodawcę warunkami. W większości przypadków po rozwiązaniu umowy z pracodawcą, pracownik może kontynuować opłacanie składek na wcześniejszych warunkach lub zmienić polisę na nową, np. w nowym miejscu pracy.

Ponieważ polisa na życie w ramach grupowego ubezpieczenia jest dużo tańsza niż ta oferowana na warunkach indywidualnych, uzyskanie takiego ubezpieczenia może być bardzo korzystne. Szczególnie, jeśli pracodawca oferuje dodatkowo inne dodatki pozapłacowe, jak np. prywatną opiekę medyczną.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu grupowym

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację.