Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Co to jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC w odróżnieniu od polisy OC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zawieranym przez właściciela pojazdu celem ochrony jego interesów w przypadku kradzieży, uszkodzenia pojazdu. W pakiecie polisy AC mogą znajdować się różne dodatki i wykluczenia w zależności od wyboru firmy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC samochodu Opole

Polisa OC jest polisą obowiązkową, zawierana jest dla każdego zarejestrowanego pojazdu. Jej głównym zadaniem jest ochrona interesów sprawcy oraz poszkodowanego w kolizji lub wypadku. Ubezpieczenie z polisy OC wypłacane jest jednak poszkodowanemu, a nie sprawcy dlatego dla wielu właścicieli pojazdów nie jest ona wystarczająca.

Warto pamiętać, że polisa OC chroni interesy sprawcy kolizji lub wypadku pokrywając za niego powstałe szkody. Zarówno dotyczące uszkodzonego pojazdu poszkodowanego, jak i również w przypadku jego problemów ze zdrowiem. Pomimo że cena polisy OC często budzi ogromny sprzeciw właścicieli pojazdów, jest ona nieduża w stosunku do kwot, jakie mogą być w ramach niej wypłacone, a które sprawca musiałby pokryć sam.

Ubezpieczenie AC samochodu Opole

Zawarcie polisy AC nie jest obowiązkowe, to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu, które w odróżnieniu od polisy OC chroni właściciela i jego pojazd. W przypadku spowodowania kolizji czy wypadku właściciel ubezpieczonego pojazdu może liczyć na pokrycie kosztów naprawy swojego samochodu, wypłatę odszkodowania, itp.. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia tytułem polisy AC, gdyż cena polisy AC oraz kwoty odszkodowania czy różnice w ich uzyskaniu, może różnić się w zależności od firmy ubezpieczeniowej. Cena polisy AC może też zależeć od tzw. wkładu własnego, a więc ile % kosztów, np. naprawy pojazdu pokrywa właściciel a ile ubezpieczyciel.

Polisa AC nie jest obowiązkowa, ale może być konieczna do wykupienia, np. w przypadku posiadania pojazdu finansowanego przez bank, np. tytułem kredytu. Bank wymaga ubezpieczenia pojazdu, które to jemu jest wypłacane. Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia mieszkania lub domu zakupionego na kredyt. W tym miejscu polisa AC może być obowiązkowa, a ponadto właściciel pojazdu może rozszerzyć ją o dodatkowe warunki niewymagane przez bank. W tym przypadku o ile pojazd jest finansowany przez bank, to jego zawartość i jej kradzież pozwoli nam odzyskać środki.

Decydując się na zakup polisy OC, warto zapytać ubezpieczyciela także o polisę AC. W wielu sytuacjach zakup pakietu ubezpieczeń może pozwolić znacząco obniżyć ich cenę jednostkową. Podobnie, decydując się na inne dodatkowe usługi ubezpieczyciela, jak ubezpieczenie opon, szyb.

Różnice między OC a AC

Podstawowe różnice między polisami OC i AC:

  • Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego zarejestrowanego pojazdu i musi być kontynuowane rok po roku. Polisa AC jest dobrowolna i nie musi mieć ciągłości, może być kupowane okresowo lub wg. potrzeby właściciela pojazdu,
  • Polisa OC zabezpiecza interesy sprawcy pokrywając koszty szkód przez nas spowodowanych. Ubezpieczenie AC w sytuacji w której jesteśmy sprawcą lub pojazd stał się przedmiotem kradzieży, wandalizmu, uszkodzenia, pozwala nam uzyskać odszkodowanie, tj. likwiduje szkody własne.
  • Zakres ubezpieczenia OC jest opisany ustawowo, a więc każdy z ubezpieczycieli oferuje Tobie te same warunki, a różnica wynika jedynie z ceny, warunków specjalnych czy pakietu dodatków jaki otrzymasz. Polisa AC i jej zakres ubezpieczenia zmienia się w zależności od ubezpieczyciela,
  • Na cenę polisy OC wpływają przede wszystkim informacje o kierowcy, jego historia bezszkodowej jazdy i wybrane parametry pojazdu. Polisa AC koncentruje się na wartości pojazdu, jego zabezpieczeniach, wyposażeniu, miejscu parkowania.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu AC

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację.