Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Co to jest system monitorowania pojazdów?

System śledzenia pojazdów to system umożliwiający śledzenie a zarazem kontrolę nad pojazdami za pomocą zewnętrznego urządzenia lub systemu. Korzystając z satelit GPS oraz systemu łączności bezprzewodowej umożliwia natychmiastowe śledzenie ruchu pojazdu oraz wybranych parametrów technicznych, jak np. ilość przejechanych kilometrów, lokalizację, spalanie oraz monitoring stanu pojazdu. W praktyce cały system umożliwia jednoczesne monitorowanie pojazdu jak również zarządzanie nim – prędkością, trasą, harmonogramem pracy. Także ochronę pojazdu przed kradzieżą.

Technologia śledzenia pojazdów jest bardzo popularnym rozwiązaniem stosowanym zarówno przez osoby prywatne jak również firmy. Chociaż z nazwy może być kojarzona jedynie z procesem lokalizowania pojazdu, w praktyce oferuje bardzo wiele różnorodnych rozwiązań, systemów, mechanizmów a przez to rozwiązuje wiele problemów związanych z szeroko pojętym zarządzaniem czy ochroną pojazdu lub całej floty pojazdów.

System monitorowania pojazdów korzysta przede wszystkim z mechanizmu GPS oraz łączności bezprzewodowej, np. GSM. Dzięki prostemu w montażu urządzeniu integruje się z interfejsem oprogramowania pojazdu aby zbierać informacje o jego stanie, w tym takie parametry jak pomiar zużycia paliwa, prędkość, stan techniczny i wiele innych. Sam mechanizm GPS pozwala na łatwe namierzenie lokalizacji pojazdu, a przez to odczytanie wielu parametrów z tym związanych jak prędkość, położenie, przebyta trasa czy zgodność przejazdu z zaplanowaną trasą. Ten mechanizm pomaga tak samo w optymalizacji użycia pojazdów jak i ich ochronie, np. przed kradzieżą.

Jakie są główne korzyści systemu monitorowania pojazdów?

Z założenia i po wstępnym przedstawieniu możliwości oraz mechanizmów z jakich korzysta system monitorowania pojazdów, możemy wyszczególnić kilka najważniejszych zalet z jego posiadania:

 • LOKALIZACJA POJAZDÓW
 • ECO DRIVING
 • KONTROLA ZUŻYCdIA PALIWA
 • REALIZACJA ZAPLANOWANYCH WIZYT HANDLOWYCH
 • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM
 • RAPORTOWANIE

Tym samym system monitorowania instalowany w pojazdach przyczynia się m.in. do:

 • znaczącej redukcji kosztów utrzymania pojazdów: poprzez redukcję kosztów otrzymujesz oszczędności, które możesz wykorzystać na wiele sposobów w swojej firmie. Redukcja kosztów nie odbywa się wyłącznie przez oszczędną jazdę i optymalne użycie pojazdów ale także przez wyeliminowanie wszystkich innych czynności obsługowych, związanych np. z kontrolą kierowców czy planowaniu prac i przerw technicznych. Wiele firm docenia system monitorowania pojazdów m.in. za możliwość śledzenia pracy kierowców ale również eliminowaniu przyczyn awarii pojazdów, np. wynikających ze zbyt agresywnej lub nieoszczędnej jazdy.
 • systemy monitorowania wprowadzają szeroko pojętą digitalizację, cyfryzację dokumentacji związanej z obsługą floty. Większość informacji jakie potrzebujemy do zarządzania nią otrzymujemy od razu w postaci cyfrowego raportu, gotowego do dalszego przetwarzania. Tak samo dotyczy to zarządzania flotą pojazdów jak również kierowców,
 • kontrola użytkowania pojazdu: poprzez korzystanie z bezpośredniego dostępu do interfejsu oprogramowania pojazdu możesz szybko wykryć niewłaściwe jego użytkowanie. Może to być związane np. z identyfikacją kierowców i prowadzenie pojazdu przez nieupoważnione osoby,
 • system monitorowania pojazdu wprowadza nową koncepcję organizacji pracy, opartej na skutecznym i dokładnym planowaniu tras, monitorowania zużycia paliwa oraz optymalizacji prędkości czy eliminowaniu nadmiernego ruchu w ruchu publicznym, który może wpływać na czas przejazdu i spalanie,
 • zarządzanie konserwacją floty: dzięki dedykowanym systemom ale także na podstawie dostępnych raportów możesz zarządzać flotą umożliwiając użytkownikom tworzenie kalendarza konserwacji, tworzenia baz danych związanych m.in. z dostawcami usług i częściami. Zakres w jakim użyjesz danych z systemu zależy już tylko od potrzeb serwisu, który opiekuje się flotą Twoich pojazdów.