Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Co to jest patrol interwencyjny?

Patrol interwencyjny stanowi jeden z elementów całego wachlarza usług mających zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia. Termin oznacza grupe pracowników ochrony, minimum dwóch, którzy mogą być wyposażeni w sprzęt niezbędny do relizowania powierzonych im zadań. Dokładnie dotyczy to przede wszystkim posiadania i możliwości użycia broni palnej. Z tego też powodu, patrole interwencyjne, to grupa ludzi posiadających odpowiednią wiedzę umożliwiającą im rzetelne, ale również prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.

Patrol interwencyjny – informacje podstawowe

Kiedy myślisz o ochronie swojego domu, mieszkania, firmy, często pierwszą myślą, jest montaż systemów bezpieczeństwa takich jak kamery, czujniki i alarmy. To prawidłowy kierunek myślenia, należy jednak pamiętać, że nie jest to ochrona w pełni skuteczna, dlatego, że nawet wykrycie ruchu czy włamania, nie oznacza, że przestępca lub intruz, opuści posesję. W takich sytuacjach kluczową rolę odgrywa właśnie patrol intwerwencyjny, który po otrzymaniu informacji, czy to z systemów alarmowych, z centrum monitoringu lub od innych patroli, podejmuje odpowiednie działanie.

Patrol interwencyjny reacguje gdy pojawia się sytuacja, w której zagrożone jest mienie, życie lub zdrowie osób, a więc podczas włamania, napadu, kradzieży, zakłócania porządku i szeroko rozumianego wandalizmu. To w jakim zakresie i co dokładnie zrobi patrol, zależy od sytuacji jaką zastanie lub rodzaju alarmu jaki otrzyma.

W świetle prawa wszystkie informacje określające patrol interwencyjny jest Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku, mówiąca o ochronie osób i mienia (art. 39 ust. 2; Dz. U. Z 2005 r. nr 145, poz, 1221 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 roku, w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji ( Dz.U. nr 245, poz. 1462) a także ustawa z dnia 11 grudnia 2013 roku, zmieniające rozporządzenie ( Dz.U. 2013, poz. 1714).

Czy patrol interwencyjny posiada broń palną?

Patrol interwencyjny posiada odpowiednie upoważnienia, pozwalające mu na użycie (stosowanie) środków przymusy bezpośredniego. Możemy więc wskazać tutaj użycie siły fizycznej, pałki do obezwładniania, użycia kajdanek i przede wszystkim, a zarazem w ostateczności, użycie broni palnej. Poza więc wszystkim, co jest związane z siłą fizyczną lub sprzętem, patrol interwencyjny może też podejmować działania o charakterze typowo ratowniczym. Może również zatrzymać sprawców zagrożenia, a jeśli będzie to konieczne, zabezpieczyć ślady na miejscu zdarzenia.

Patrol interwencyjny przygotowany do pracy w firmie Unitrez podejmuje wszystkie wyżej określone działania. W tym reaguje na informacje przesyłane bezpośrednio z naszego centrum monitorowania. To w tym miejscu otrzymujemy od naszych klientów oraz z systemów alarmowych powiadomienia o konieczności wysłania patrolu interwencyjnego. Ponieważ doświadczenie pokazuje, że w wielu sytuacjach, nie ma konieczności wysyłania patrolu interwencyjnego, cały czas rozbudowujemy naszą ofertę o nowe usługi, które mogą stanowić nie tylko znakomitą alternatywę, ale działają wspierając je.

Ochrona osób i mienia Opole

Skorzystaj z takich usług jak system antynapadowy stacjonarny oraz na urządzenia mobilne, dowiedz się więcej czym jest videoanalityka i w jaki sposób pozwala zwiększych skuteczność monitoringu video. Zapytaj o alternatywy dla antynapadu oraz w jaki sposób możemy patrolować Twoją firmę lub dom zdalnie, z pomocą nowoczesnego systemu monitoringu video.