Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ (ang. EHIC) to kartą, o którą możesz złożyć wniosek przed podróżą do innego kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteini. Umożliwia ona dostęp do państwowej opieki medycznej podczas pobytu w wybranym kraju, za darmo lub w obniżonych kosztach. Możesz także uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego dla dzieci.

Ile kosztuje EKUZ?

EKUZ jest bezpłatny. Konieczne jest jedynie wypełnienie wniosku, który możesz złożyć w wojewódzkim odziale NFZ. W przypadku miasta Opole, możesz ubiegać się o wydanie karty EKUZ.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ Opole, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole , tel.: (77) 402-01-00, 402-01-02

Pamiętaj! EKUZ nie jest tym samym co ubezpieczenie turystyczne i nie obejmuje większości usług z nim związanych. Jeśli planujesz wyjazd za granicę kraju, posiadanie karty EKUZ może być bardzo dobrym pomysłem, jednak jeśli cenisz sobie komfort korzystania z placówek medycznych oraz chcesz ubezpieczyć swój wyjazd od szeregu innych zdarzeń losowych, w tym kosztów, np. powrotu do kraju, itp. skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o Ubezpieczeniach turystycznych.

Jak długo jest ważny EKUZ?

Jego ważność zależy od kraju ojczystego, w tym przypadku w Polsce. Dotychczas karta taka była ważna przez okres 5 lat. Obecnie termin ten uległ zmianie i tak:

Jeśli masz mniej niż 20 lat oraz:

  • mają emeryturę i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni
  • otrzymują nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

lub/oraz

Do ukończenia 18 lat – dla osób, które:

  • są zgłoszone są do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny
  • mają rentę.

Ważność EKUZ została wydłużona do 20 lat. Zmiana weszła w życie w kwietniu 2021 roku.

Jak działa EKUZ?

Korzystanie z karty EKUZ umożliwi Ci dostęp do lokalnego leczenia na takich samych zasadach, jak lokalni mieszkańcy. Na przykład, ponieważ większość krajów EOG zapewnia bezpłatną opiekę zdrowotną, inne kraje oczekują od pacjentów udziału procentowego w kosztach leczenia, zwanego udziałem pacjenta. W tych krajach będziesz musiał zapłacić taki sam procent, jak lokalni pacjenci. Pamiętaj, że ta część nie podlega zwrotowi.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla dzieci

Karta EKUZ dla dzieci wydawana jest na takich samych zasadach jak dla osoby dorosłej, z tą różnicą, że karta EKUZ dla dzieci zawiera podpis prawnego opiekuna, a nie dziecka. Rodzic zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez członka rodziny. W 2 punkcie wniosku znajdziemy pole Członek rodziny osoby ubezpieczonej, które należy zaznaczyć, wskazując w punkcie 1 dane dziecka.

EKUZ Opole

Kartę EKUZ Opole wyrobisz w regoonalnym oddziale NFZ, w tym przypadku NFZ Opole EKUZ:

  • Opolski Oddział Wojewódzki NFZ Opole, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole , tel.: (77) 402-01-00, 402-01-02