Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Co oznaczają strzałki przy zakazie zatrzymywania?

Zakaz zatrzymywania, w odróżnieniu od zakazu postoju, kategorycznie uniemożliwia jakikolwiek postój pojazdu na wyznaczonym odcinku drogi oraz chodniku. Wyjątek stanowi jedynie zatrzymanie lub postój, wynikający z warunków drogowych, np. korek lub kolizja pojazdów. Znak zakazu zatrzymywania działa na określonym odcinku drogi i może zostać odwołany innym znakiem lub po prostu kończy się wraz ze skrzyżowaniem i może być powtórzony za nim. Koniec zakazu zatrzymywania wyznacza strzałka skierowana w dół, znajdująca się pod tym znakiem.

Znak zakazu zatrzymywania

Znak zakaz zatrzymywania ustawiony przy krawędzi jezdni dotyczy tak samo zatrzymywania się na jezdni, jak i na chodniku. Znak B-36 to znak zakazujący zatrzymywania pojazdu, przez co rozumie się, unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów.

W praktyce zakaz zatrzymywania uniemożliwia jakiekolwiek zatrzymanie pojazdu, ponieważ postój, trwający ponad 1 minutę, także kwalifikuje się pod ten znak. Możemy spotkać go w mieście, ale także na wielu innych drogach, gdzie ze względów bezpieczeństwa, zatrzymywanie się nie jest dozwolone.

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym, Art. 2. pkt. 29 i 30)

  • zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów,
  • postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

Strzałki pod znakiem zakazu zatrzymywania

Początek zakazu zatrzymywania się i postoju określony jest znakiem B-36, który w praktyce obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. W niektórych sytuacjach znakowi B-36 towarzyszą dodatkowe tablice umieszczone pod nim. To popularna strzałka pod znakiem zakazu zatrzymywania się skierowana w dół lub w górę, a w niektórych sytuacjach również dwustronnie skierowana w pionie i poziomie.

Dzięki strzałkom, znakom T-25 i T-25, można określić początek i koniec zakazu parkowania.

Pod znakiem zakazu zatrzymywania możesz zobaczyć strzałkę w dół, znak T-25c określającą odwołanie zakazu zatrzymywania lub strzałkę w górę, czyli jego początek. Znak odwoływania zakazów B-42 nie odwołuje zakazu zatrzymywania. Dokładnie tak samo dotyczy to znaku zakazu postoju, B-35.

Ubezpieczenie samochodu w mieście

Parkowanie w mieście może być trudne, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych, jak również niewiele miejsca, na to aby swobodnie manewrować. Na parkingach sklepów wielkopowierzchniowych, często dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń, kolizji, ale też otarć i uszkodzeń pojazdu. Warto zabezpieczyć swój pojazd, m.in. kupując tanie ubezpieczenie oraz inne dodatkowe usługi ubezpieczeniowe.

Zostań klientem Unitrez Ubezpieczenia. Porównaj ceny polis ubezpieczeniowych, wybierz tanią polisę OC z pakietem dodatków, jak ubezpieczenie szyb, Assistance, gwarancją stałej ceny. Ubezpieczenie AC samochodu pomoże Ci, kiedy uszkodzisz swój pojazd lub zostanie skradziony.