Unitrez Ochrona – Agencja Ochrony w Opolu

Co daje ubezpieczenie OC samochodu?

Poszukiwane przez kierowców tanie ubezpieczenie OC to podstawowe ubezpieczenie, jakie powinien posiadać każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu. Pełni bardzo ważną rolę, bowiem chroni posiadaczy pojazdów od odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone osobom trzecim. Dotyczy to tak samo szkód wyrządząnym w związku z ruchem pojazdu, ale również jego ubezpieczeniem (pojazdu właściciela ubezpieczenia).

Ubezpieczenie OC, polisa OC, to ubezpieczenie komunikacyjnego będące ubezpieczeniem majątkowym. Jego zakres reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, a także UFG oraz PBUK. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, a więc każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu zobowiązany jest do jego posiadania.

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu

Obowiązek posiadania tego ubezpieczenia, zabezpiecza interes właściciela pojazdu, który gdyby nie polisa OC, zobowiązany byłby do naprawienia, czy też pokrycia kosztów naprawy, wyrządzonej przez jego pojazd szkody, a także pokrycia zadośćuczynienia na rzecz osób trzecich. Ma to ogromne znaczenie, tak samo ze względu na wartość uszkodzonych pojazdów czy wyrządzonych szkód, ale również “wartość” ludzkiego zdrowia i życia, bowiem polisa OC zabezpiecza właściciela pojazdu w sytuacji, w której w następstwie wypadku człowieka dozna uszczerbku na zdrowiu lub nastąpi śmierć czy długotrwałe i kosztowne leczenie.

W wyniku kolizji czy wypadku, koszty, jakie właściciel pojazdu musiałby ponieść, mogą czasami wynosić kilkadziesiąt do kilkuset złotych. ale także kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych. Wszystko to musiałoby zostać pokryte z kieszeni sprawcy, tymczasem polisa OC umożliwia poszkodowanemu odzyskanie kosztów naprawy pojazdu lub otrzymania wspomnianego już zadośćuczynienia.

Polisa OC – informacje dodatkowe

Ważne! Pojęcie tanie ubezpieczenie OC jest względne, dlatego, że pomimo z góry ustalonych stawek, jego cena może różnić się w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Różnice mogą także wynikać z historii pojazdu, historii kierowcy, np. jego wieku, itp. zależności. Wielu ubezpieczycieli oferuje także polisę OC wraz z dodatkami, np. ubezpieczeniem szyb i opon, pakietem asisstance. Jeszcze taniej możesz kupić polisę OC jeśli zdecydujesz się na jej zakup wraz z polisą AC. Cena końcowa będzie znacznie niższa niż zakup obu polis osobno.

Ponadto za brak ubezpieczenia OC przewidziane są kary. Te liczone są za każdy dzień, kiedy zarejestrowany pojazd nie posiada ważnej polisy OC.

Jeśli szukasz tanie ubezpieczenie OC, tanie ubezpieczenie nieruchomości lub chcesz porównać ofertę wielu ubezpieczycieli, skontaktuj się z nami już teraz: